Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Energia odnawialna

Przyszłość zasilania

Jako że organizacje na całym świecie zwracają uwagę na energię odnawialną, Comau wspomaga rozwiązania produkcyjne, które mogą bardziej efektywnie wytwarzać produkty energetyczne i rozwijać systemy, które są elastyczne, by dostosować się do zmiany wymagań.

Wniesienie automatyzacji do waszego świata

Inżynieria procesowa

Stosując naszą głęboką wiedzę na temat systemów produkcyjnych, Comau ściśle współpracuje z klientami w celu określenia najlepszych rozwiązań, aby osiągnąć określone cele. Od walidacji procesów i realizacji planu, do oszacowania kosztów i wykańczania, naszym zadaniem jest wspólne określenie najbardziej efektywnego sposobu, aby pomóc spełnić twoje cele.

Magazynowanie

Za pomocą kombinacji systemów palet na linii, przenośników i napowietrznych systemów przenoszenia, możemy opracować idealny sposób wykorzystujący technologie dla zaawansowanej logistyki oraz przepływu materiałów.

Optymalna ergonomia zakładu

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń i technologii, zakłady z przeszłości mogą być przekształcone w fabryki z przyszłości poprzez wdrożenie automatyzacji w celu poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i jakości sprzętu, jaki operatorzy stosują codziennie.

Odnosimy sukcesy w tworzeniu kompleksowych rozwiązań

Wychodząc od mapowania strumienia wartości, identyfikując słabe i nieefektywne punkty, tworzymy proces od podstaw - ustawiając wysokie, ale realistyczne cele dla nowych linii. Jesteśmy w stanie rozwinąć łańcuch dostaw, wykonać wymagane maszyny i narzędzia oraz stworzyć prototyp procesu. Z naszą silną podstawą analizy procesowej, inżynierii mechanicznej i sterowania oraz w wytwarzaniu i integracji systemów, możemy zdefiniować najbardziej odpowiednie strategie i znaleźć najlepsze rozwiązania dla każdego konkretnego przypadku.

Potwierdzone obszary doświadczenia