Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Usługi konsultacyjne zarządzania kapitałem

Współpraca najwyższej jakości

Opracowanie i zastosowanie modeli w strategii zarządzania w połączeniu z kreatywnymi rozwiązaniami, które wyznaczają nowe standardy jakości, podnoszą wydajność i poziom aktywów firmy.

Świadczymy usługi konsultacyjne skupiające się na zarządzaniu aktywami i związane z wydajnością, uwzględniając ryzyka i koszty podczas cyklu życia aktywów.

  • Wsparcie dla certyfikacji ISO 55000
  • Opracowanie polityki, strategii, celów i planów zarządzania aktywami
  • Sporządzanie planów awaryjnych
  • Rozwój kontroli zarządzania i czynników sprzyjających
  • Realizacja planów zarządzania aktywami
  • Ocena wydajności i usprawnienia
  • Przeprowadzanie przeglądów zarządzania, stosowanie nowych metod i technik zarządczych

Proponujemy twojej firmie szerokie spojrzenie na zarządzanie wydajnością i kosztami oraz analizę ryzyka sprzętu, w celu identyfikacji najwyższej wydajności, integracji systemów i rozwiązań skoncentrowanych na poprawie wyników związanych z korzystaniem z Twoich aktywów w całym cyklu ich życia.

Poprawiona wydajność Twoich aktywów

Zarządzanie aktywami

Oparte na ISO 55000