Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Usługi globalne

Naszym interesem jest dbać o Twój interes

Z ponad 40 letnim doświadczeniem w różnych segmentach przemysłowych, Comau zapewnia najwyższy poziom profesjonalizmu i pełne zarządzanie procesami utrzymania ruchu.

Globalne usługi w Comau zapewniają skuteczne rozwiązania w poszukiwaniu większej wydajności biznesowej. Z Global Service, bierzemy pełną odpowiedzialność za zarządzanie aktywami i zobowiązanie do przynoszenia najwyższych standardów w ogólnej wydajności.

Podniesienia poziomów wydajności produkcji

Zmniejszenie kosztów stałych poprzez zintegrowane Zarządzanie

Zmniejszenie strat na skutek awarii sprzętu

  • Zarządzanie kompetencjami zainteresowanych i stron trzecich
  • Zarządzanie częściami zamiennymi
  • Zarządzanie smarowaniem
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną
  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu - CMMS
  • Wsparcie autonomicznego utrzymania ruchu
  • Korekcyjne, prewencyjne i przewidywane utrzymanie ruchu. Planowanie i programowanie usług utrzymania ruchu
  • Inżynieria utrzymania ruchu
  • Zarządzanie wartością dodaną