Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Pozycjonery i obrotniki

MP

Moduły pozycjonujące pozwalają na obracanie detalu w sposób prosty na potrzeby cyklu produkcyjnego. Moduły pozycjonera składają się z silnika, jednostki redukcji i flanszy do wspomagania montażu specjalnych narzędzi. W zastosowaniach systemów zrobotyzowanych, obrotniki pozycyjne mogą być zarządzane jako dodatkowe osie robota, a w razie potrzeby również w opcji współpracy (z odpowiednimi opcjami oprogramowania). Dostępne pozycjonery o różnym udźwigu, każda wersja jest oznaczona skrótem MP, a numer wskazuje siłę nośną.

 
 

PTDO

Pozycjoner z dwoma poziomymi osiami obrotu

Pozycjonery COMAU umożliwiają ułożenie elementów roboczych w trakcie cyklu roboczego w stanowisku zrobotyzowanym. Pozycjonery wykorzystywane są do tej pory jako urządzenia mechaniczne należące do rodziny Comau, zaprojektowane specjalnie do współpracy ze sobą i tworząc synergii produktową.

Moduł pozycjonera może wystąpić:

  • asynchronicznie względem robotem, jeżeli proste przestawianie jest wystarczające między jednym etapem procesu, a kolejnym;
  • sposób synchroniczny, gdy proces przebiega bez zakłóceń, takich jak części do spawania cylindrycznych. Pozycjoner obraca detal, pozwalając stopionym kroplom materiału wypełniającego spadać grawitacyjnie do rowka spawania. W tym przypadku robot i pozycjoner współpracują ze sobą i łączą swoje ruchy w celu utrzymania pozycji do spawania, a szybkość palnika zależna jest od elementu oraz techniki zgrzewania. Ten tryb jest możliwy dzięki specjalnym opcjom programowym.


Pozycjoner PTDO jest obsługiwany przez kontroler C5G jako szereg dodatkowych osi, zazwyczaj zintegrowany w standardowej jednostce sterującej, która już steruje robotem

Ładowność: 500-750 kg

Średnica obrotu: 1200 mm

Odległość pomiędzy flanszami: 2000-5000 mm

 
 

PDTV

Pozycjoner z dwoma pionowymi osiami obrotu

Pozycjonery COMAU umożliwiają ułożenie elementów roboczych w trakcie cyklu roboczego w stanowisku zrobotyzowanym. Pozycjonery wykorzystywane są do tej pory jako urządzenia mechaniczne należące do rodziny Comau, zaprojektowane specjalnie do współpracy ze sobą i tworząc synergii produktową.

Moduł pozycjonera może wystąpić:

  • asynchronicznie względem robotem, jeżeli proste przestawianie jest wystarczające między jednym etapem procesu, a kolejnym;
  • sposób synchroniczny, gdy proces przebiega bez zakłóceń, takich jak części do spawania cylindrycznych. Pozycjoner obraca detal, pozwalając stopionym kroplom materiału wypełniającego spadać grawitacyjnie do rowka spawania. W tym przypadku robot i pozycjoner współpracują ze sobą i łączą swoje ruchy w celu utrzymania pozycji do spawania, a szybkość palnika zależna jest od elementu oraz techniki zgrzewania. Ten tryb jest możliwy dzięki specjalnym opcjom programowym.


Poyzcjoner PTDV jest obsługiwany przez kontroler C5G jako szereg dodatkowych osi, zazwyczaj zintegrowany w standardowej jednostce sterującej, która już steruje robotem

Ładowność: 250-850 kg

Średnica obrotu: 1100-1200 mm

Odległość pomiędzy flanszami: 1600-2500 mm

 
 

TR

Stoły obrotowe

Stoły obrotowe TR pozwalają między innymi na kątowe pozycjonowanie detali podczas cyklu obróbki w stacjach zautomatyzowanych. Obrabiana część ma być zamontowana na określonym urządzeniu dostarczonym przez integratora i przymocowana do górnej części obrotowej płyty stołu. Podstawa przytwierdzona do ziemi, wspiera silnik i reduktor dla obrotu wokół pionowej osi obrotu stołu. Stół obrotowy zaopatrzony jest w otwory do montażu urządzeń używanych do mocowania części do obróbki. Stoły mogą być dostarczane wraz z serwo-silnikiem sterującym jako dodatkowa oś jednego z robotów lub mogą być dostarczone bez napędu.

Istnieją dwie wersje do wyboru dla każdego z dwóch opisanych powyżej stołów obrotowych: w wersji MT (multi turn) lub ST (pojedynczy obrót); mechanicznie stoły różnią się działaniem w miejscu mechanicznej podkładki wyłącznika krańcowego.

Stół obrotowy TR jest obsługiwany przez kontroler C5G jako szereg dodatkowych osi, zazwyczaj zintegrowany w standardowej jednostce sterującej, która już steruje robotem.

Ładowność: 1000-6000 kg

 
 

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field

Call us

invalid field

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field