Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Our engagement

Inicjatywy dla naszych pracowników, działania społeczne oraz działalność mająca wspierać społeczności lokalne

Comau wierzy, że postawa ludzi jest różna i że zaangażowanie i motywacja są kluczowymi czynnikami w realizacji naszych celów. Dlatego też inwestujemy w programy mające na celu ochronę zdrowia i dobre samopoczucie psychiczne naszych pracowników i ich rodzin, poprzez zakładowe wsparcie psychologiczne i pomoc społeczną, do wielu innych inicjatyw.

Nasi pracownicy mają fundamentalną wartość, dlatego inwestujemy w ich rozwój zawodowy poprzez proces ciągłego szkolenia, w salach klasowych i na sesjach internetowych.
Podobnie, dedykujemy środki na projekty społeczne, a także aktywnie wspieramy lokalne społeczności, których jesteśmy częścią.

Wezwania do pomysłów: Inwestujemy w pomysły naszych pracowników z entuzjazmem, zachęcając ich do aktywnego przyczyniania się do sukcesu firmy.

Proces szkolenia i rozwoju dla zarządzania osiągami i przywództwem (PLM): Ułatwiamy wymianę wiedzy i uruchamiamy wiele inicjatyw szkoleniowych. Promujemy również merytokrację poprzez system PLM, który pozwala nam ocenić naszych pracowników i kierować ich wynikami poprzez określenie konkretnych celów.

Szacunek dla różnorodności: Zgodnie z naszą kulturą korporacyjną, różnorodność jest atutem. Z tego powodu promujemy wielokulturowe środowisko pracy, które szanuje różnice i promuje równe szanse na sukces.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. Promujemy przyjęcie bezpiecznego zachowania i zapewniamy zdrowe środowisko pracy. Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ergonomii w miejscu pracy, mamy certyfikat OHSAS 18001 i zmierzamy w kierunku naszego Celu: zero wypadków.

Dzień Otwarty: Comau regularnie otwiera swoje podwoje dla rodzin naszych pracowników, dzieląc prezentacje spółki dedykowanymi działaniami i celebrując znaczenie ich wsparcia.

Dzień Talentu: W październiku 2015, poparliśmy ważną inicjatywę Akademii HRC oferując warsztaty edukacyjne i informacyjne, dla dzieci naszych pracowników w wieku 18 - 30 lat, mające na celu zapewnienie narzędzi i informacji, aby pomóc im wejść do świata pracy z większą świadomością.

Biuletyn: EHS jest naszym kwartalnikiem zawierającym przydatne informacje na temat środowiska, ekologii i recyklingu, bezpieczeństwa w pracy, dobrostanu, inicjatyw antynikotynowych i wsparcia dla zdrowej diety.

Wspólny posiłek: wsparcie Comau w zakresie inicjatyw społecznych często obejmuje udział naszych pracowników. Dlatego też organizujemy działania takie jak serwowanie posiłków w kuchni Caritas w Turynie, udanej inicjatywie solidarności, z której otrzymujemy znacznie więcej niż dajemy.

M'illumino di Meno: Co roku bierzemy udział w tej ważnej uroczystości oszczędzania energii, podejmując inicjatywy w firmie mające na celu zachęcenie pracowników do bardziej świadomego korzystania z energii.

Wierzymy, że szacunek dla innych jest podstawą szacunku dla środowiska i że zrównoważony rozwój jest ściśle związany z postępem społecznym i kulturowym.

 
 

​​​​​