Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Our engagement

Inicjatywy dla naszych pracowników, działania społeczne oraz działalność mająca wspierać społeczności lokalne

Comau wierzy, że postawa ludzi jest różna i że zaangażowanie i motywacja są kluczowymi czynnikami w realizacji naszych celów. Dlatego też inwestujemy w programy mające na celu ochronę zdrowia i dobre samopoczucie psychiczne naszych pracowników i ich rodzin, poprzez zakładowe wsparcie psychologiczne i pomoc społeczną, do wielu innych inicjatyw.

Nasi pracownicy mają fundamentalną wartość, dlatego inwestujemy w ich rozwój zawodowy poprzez proces ciągłego szkolenia, w salach klasowych i na sesjach internetowych.
Podobnie, dedykujemy środki na projekty społeczne, a także aktywnie wspieramy lokalne społeczności, których jesteśmy częścią.

Wezwania do pomysłów: Inwestujemy w pomysły naszych pracowników z entuzjazmem, zachęcając ich do aktywnego przyczyniania się do sukcesu firmy.

Proces szkolenia i rozwoju dla zarządzania osiągami i przywództwem (PLM): Ułatwiamy wymianę wiedzy i uruchamiamy wiele inicjatyw szkoleniowych. Promujemy również merytokrację poprzez system PLM, który pozwala nam ocenić naszych pracowników i kierować ich wynikami poprzez określenie konkretnych celów.

Szacunek dla różnorodności: Zgodnie z naszą kulturą korporacyjną, różnorodność jest atutem. Z tego powodu promujemy wielokulturowe środowisko pracy, które szanuje różnice i promuje równe szanse na sukces.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. Promujemy przyjęcie bezpiecznego zachowania i zapewniamy zdrowe środowisko pracy. Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ergonomii w miejscu pracy, mamy certyfikat OHSAS 18001 i zmierzamy w kierunku naszego Celu: zero wypadków.

Dzień Otwarty: Comau regularnie otwiera swoje podwoje dla rodzin naszych pracowników, dzieląc prezentacje spółki dedykowanymi działaniami i celebrując znaczenie ich wsparcia.

Dzień Talentu: W październiku 2015, poparliśmy ważną inicjatywę Akademii HRC oferując warsztaty edukacyjne i informacyjne, dla dzieci naszych pracowników w wieku 18 - 30 lat, mające na celu zapewnienie narzędzi i informacji, aby pomóc im wejść do świata pracy z większą świadomością.

Biuletyn: EHS jest naszym kwartalnikiem zawierającym przydatne informacje na temat środowiska, ekologii i recyklingu, bezpieczeństwa w pracy, dobrostanu, inicjatyw antynikotynowych i wsparcia dla zdrowej diety.

Wspólny posiłek: wsparcie Comau w zakresie inicjatyw społecznych często obejmuje udział naszych pracowników. Dlatego też organizujemy działania takie jak serwowanie posiłków w kuchni Caritas w Turynie, udanej inicjatywie solidarności, z której otrzymujemy znacznie więcej niż dajemy.

M'illumino di Meno: Co roku bierzemy udział w tej ważnej uroczystości oszczędzania energii, podejmując inicjatywy w firmie mające na celu zachęcenie pracowników do bardziej świadomego korzystania z energii.

Wierzymy, że szacunek dla innych jest podstawą szacunku dla środowiska i że zrównoważony rozwój jest ściśle związany z postępem społecznym i kulturowym.

 
 

​​​​​