Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Zarządzanie Projektem

Budowanie wartości dla naszych Klientów

Nasza firma jest napędzana projektami, a nasze projekty są złożone. Po pierwsze, muszą one dostarczyć kompleksowe, zautomatyzowane systemy; po drugie, działamy na rynku światowym, więc musimy zintegrować globalne udziały i globalne potrzeby (wewnętrznie w naszej organizacji i zewnętrznie w organizacjach naszych klientów).

Zarządzanie projektami to nie tylko wewnętrzna potrzeba. Oznacza to również wartość dodaną dla naszych klientów. Celem naszych projektów jest sukces, przekładający się na sukces klientów, którzy na nas polegają, aby osiągnąć swoje strategie biznesowe.
Dla nas, zarządzanie projektami określa więcej niż tylko sukces bieżącego projektu; jest to główny czynnik, pomagający zarządzać przyszłym wzrostem.

Zarządzanie projektami odgrywa centralną rolę w naszej strategii organizacyjnej.

To z tego powodu Comau opracował zintegrowane modele i narzędzia, które pozwalają nam pracować lepiej, mądrzej i bardziej efektywnie.

Biuro Zarządzania Projektami

Nasze dążenie do sukcesu projektu jest zakorzenione w samych wartościach Comau

Jedynym sposobem, aby zarządzać projektem, jest umożliwienie uczestnikom pochodzącym z różnych części Spółki razem ze sobą współpracować. Jest to ważnym celem naszego biura zarządzania projektami (PMO), które pracuje nad procesami, narzędziami i metodologiami, mogącymi wzmocnić poziom współpracy w całej Spółce.

Zarządzanie ryzykiem

Postrzegamy to jako odpowiedzialność każdego z nas

Firma Comau jest w pełni świadoma, że ryzyko jest integralną częścią codziennego wyzwania w zarządzaniu działalnością.
Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza możliwości i przewagi konkurencyjne dla Comau i znacząco przyczynia się do budowania zaufania naszych klientów i partnerów biznesowych.

Czytaj więcej

Akademia zarządzania projektami

Rozwijanie skuteczności ludzi

Akademia Zarządzania Projektami jest miejscem, w którym teoria i praktyka spotykają się, aby wspierać ludzi w ich rozwoju. Dla nas ludzie stanowią podstawowy czynnik dla osiągnięcia sukcesu w projektach.

Czytaj więcej

Oferujemy rozwiązania systemowe

Rozwijamy dostosowane rozwiązania w ścisłej współpracy z naszymi klientami i najbardziej profesjonalnymi dostawcami na rynku. Realizacja naszego projektu udaje się dzięki ciągłej pętli sprzężenia zwrotnego, w oparciu o systemy wymiany zarządzania projektami, o silne procesy korporacyjne i dedykowane zespoły zarządzania projektami. Pracują razem i w tandemie, a każdy jest skoncentrowany na uzyskiwaniu i utrzymywaniu celów w czasie.

Ponadto partnerstwo, jakie budujemy z naszymi klientami w trakcie realizacji projektu, nie kończy się wraz z końcem projektu, ale trwa długo po jego uruchomieniu (usługi posprzedażowe, projekty przezbrojenia, doskonalenie procesów produkcyjnych).

Popieramy kompetencje w zarządzaniu projektami i programem

Wierzymy, że zarządzanie projektami skoncentrowane na przywództwie może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką, i stworzyliśmy akademię zarządzania projektami (Comau PM Academy), aby pomóc managerom wszystkich szczebli doskonalić swoje umiejętności przywódcze i kulturę.

Akademia PM, która stała się prawdziwym centrum doskonalenia w ramach Grupy FCA ma certyfikat REP® - Global Registered Education Provider. Oficjalnie uznana przez Project Management Institute (PMI)®, największe na świecie międzynarodowe profesjonalne stowarzyszenie zarządzania projektami, oferuje kursy rozwoju PM w różnych miejscach na całym świecie.
 
PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Inwestujemy w centyfikację Project Management Professional (PMP)®na poziomie globalnym

The chart bars represent the Comau Managers who have PMP® Certification.

PMP is a registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Wielokulturowe Zarządzanie Projektem – Nowe Wyzwanie

W ramach Comau, większość naszych projektów dotyczy wielu krajów. Są to miejsca, w których spotykają się różne kulturowe potrzeby i ich integracja jest krytycznym czynnikiem sukcesu. Z tego powodu oczekuje się, że nasi managerowie projektów będą przedstawicielami różnych kultur, zdolnymi do aktywnego wspierania tworzenia zespołów międzykulturowych i prowadzenia międzykulturowych projektów. Aby sprostać tym wymaganiom, stworzyliśmy specyficzny program wielokulturowy PM, do ułatwienia współpracy zespołów złożonych z ludzi różnych narodowości.

Utworzone praktyczne narzędzia zostały zebrane w zestawie narzędzi, który nasi managerowie projektów wykorzystują w swoich projektach.

Wielokulturowy zestaw narzędzi

Nasz zestaw narzędzi obejmuje trzy obszary, które są związane z głównymi fazami cyklu życia zespołu w trakcie realizacji projektu:
 • Budowanie zespołu projektowego obejmuje narzędzia do wspierania działań inicjujących w projekcie
 • Zarządzanie zespołem projektowym - zawiera narzędzia do wspierania planowania, wykonywania, monitorowania i kontroli działalności
 • Uczenie się od zespołu projektowego - zawiera narzędzia do wspierania działań zamykających

Te trzynaście praktycznych narzędzi, rozmieszczonych w tych trzech obszarach, stanowią podstawę do skutecznego zarządzania zespołem wielokulturowym.

Budowanie Zespołu Projektowego

 • Audyt zasobów zespołu
 • Portret kultury zespołu
 • Życie projektu
 • Wspólny cel
 • Podstawowe reguły zespołu
 • Profil komunikacyjny

Zarządzanie zespołem projektowym

 • Wyrównywanie metod pracy
 • Audyt Komunikacji Projektu
 • Różnorodność kulturowa i komunikacja pisemna
 • Wpływające mapy stylów
 • Macierz konfliku stylu

Uczenie się od Zespołu Projektowego

 • Przegląd, odzwierciedlenie, korygowanie 
 • Mapa upowszechnienia zdania

Zarządzanie wyzwaniami w różnych kulturach

Zestaw narzędzi Comau jest teraz dostępny za pośrednictwem nowej publikacji Akademii Comau, Zarządzanie Wyzwaniami w Różnych Kulturach – Zestaw Narzędzi Wielokulturowego Zespołu Projektowego. Kompleksowy przewodnik dostarcza jedno źródło strategicznych i praktycznych informacji, które można dostosować w zależności od konkretnych potrzeb, w zakresie zarządzania projektami w międzynarodowym kontekście międzykulturowym.

Czytaj więcej

Ludzie Comau

Sukces projektu, który obejmuje cały świat

Roberto Guida
Wiceprezes zarządzania kontraktami i projektami oraz szef Globalnej Organizacji PMO

Czytaj więcej