Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Witaj w Akademii Comau

Akademia Zarządzania Projektami

Profesjonalne kursy rozwoju

Akademia Zarządzania Projektami Comau (Akademia Comau PM) używa lekcji, wymiany wiedzy i współpracy z innymi instytucjami w celu zapewnienia doskonalenia zawodowego dla firm i osób prywatnych na całym świecie.

Akademia PM jest sprawdzona przez REP® - Registered Education Provider i jest oficjalnie uznana przez Project Management Institute (PMI)®, który jest największym na świecie międzynarodowym stowarzyszeniem zarządzania projektami. Wszystkie kursy są wewnętrznie opracowane i dostarczone przez Comau Project Management Professional. To pozwala nam rozwijać sprawdzoną doświadczeniem złożonych projektów (pragmatyczne podejście) i międzynarodowo uznanymi praktykami zarządzania projektami (podejście teoretyczne).
 
PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

PMF – Fundamenty Zarządzania Projektami

Popraw swoją biegłość w stosowaniu procesów zarządzania projektami i praktyk poprzez skupienie się na określeniu, wdrażaniu, zarządzaniu, prowadzeniu, monitorowaniu oraz kontroli projektów i ich komponentów.

Czas trwania: 3 dni
24 Profesjonalne jednostki rozwojowe lub 24 godziny szkoleń

Czytaj więcej

Fundamenty zarządzania ryzykiem

Poszerz swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem w projektach, w tym jak wykrywać zagrożenia i jakie kroki podejmować w celu wyeliminowania, zmniejszenia i świadomego radzienia sobie z ryzykiem, zgodnie z obowiązującą w danym obszarze wiedzy "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013". PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Czas trwania: 16 godzin

Czytaj więcej

Certyfikacja Project Management Professional (PMP)®

Intensywne szkolenie zaprojektowane, aby pokryć wszystkie procesy Project Management Institute (PMI)®, ich wejścia, narzędzia, techniki, produkty, a także dodatkową wiedzę w zakresie zasobów ludzkich, teorii jakości, etyki i odpowiedzialności zawodowej, wymaganych do zdania egzaminu PMP®. PMP is a registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Czas trwania: 6 dni
42 profesjonalne jednostki rozwojowe lub 42 godziny szkolenia

Czytaj więcej

PME- Podstawy Zarządzania Projektami

Doskonal swoją wiedzę o środowisku projektowym i popraw swoją zdolność do skutecznego stosowania procesów zarządzania projektami.

Czas trwania: 2 dni
15 Profesjonalne jednostki rozwojowe lub 15 godzin szkolenia

Czytaj więcej