Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Ład korporacyjny

Spółki Grupy Comau są silnie zaangażowane w prowadzenie działalności zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz przy przestrzeganiu najwyższych standardów etyki i uczciwości

Comau S.p.A. jest w pełni własnością FCA N.V., spółki notowanej na giełdzie NY (NYSE) i na giełdzie włoskiej (MTA). Zasady Comau S.p.A. Corporate Governance odnoszą się również do zasad dotyczących wartości i zachowań etycznych FCA.