Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Companies & Professionals

Certyfikacja Project Management Professional (PMP)®

Wartość z certyfikacji Project Management Professional (PMP)®, nadawanego przez Project Management Institute (PMI)®, wykracza poza rozwój wiedzy i umiejętności.
Uznana na całym świecie certyfikacja PMP wskazuje pracodawcom, klientom i współpracownikom, że Menedżer Projektu posiadł wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu Zarządzania Projektami, by móc doprowadzić do pomyślnego ich zakończenia.

Czas trwania: 6 dni (podzielone na 2 moduły)

Zawiera: 42 PDU (Profesjonalne Punkty Rozwoju) lub godzin lekcyjnych

Cel główny: Zapoznanie studentów z wszystkimi procesami Project Management Institute (PMI)®, ich wkład, narzędzia, techniki, wpływ, zgodnie z treścią poradnika "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013" (podstawowe źródło wiedzy i informacji, aby przejść przez egzamin certyfikacyjny).

Zapewnia również studentom dodatkową wiedzę, nie bezpośrednio związaną z poradnikiem "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013", ale wymagany do zdania egzaminu PMP ® (np. zasoby ludzkie, teorie jakościowe, etyka i odpowiedzialność zawodowa).

Cele pośrednie:
Każdy z punktów poradnika "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013" jest dokładnie analizowany. Zdobyte informacje i rozważania są kierowane w celu zdania egzaminu PMP ®.

Kurs jest podzielony na 2 moduły:

  • Moduł A (trwa 3 dni)
  • Moduł B (trwa 3 dni)
PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PMP is a registered marks of the Project Management Institute, Inc.
Warunki uzyskania certyfikatu PMP®