Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Companies & Professionals

PMF – Fundamenty Zarządzania Projektami

Ten kurs został stworzony dla praktyków, którzy będą kierować projektami lub będą częściowo odpowiedzialni za wsparcie procesów decyzyjnych.

Czas trwania: 3 dni

Zawiera: 15 PDU (Profesjonalne Punkty Rozwoju) lub godzin lekcyjnych

Cel główny: Kurs ma rozwijać biegłość w stosowaniu procesów zarządzania projektami i praktyk w całym cyklu życia projektu. Skoncentrowany na definiowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, kierowaniu, monitorowaniu, kontroli projektów lub części projektów.

Cele pośrednie:

 • Zrozumienie środowiska projektu
 • Wykonywanie zadań, które wskazują na zrozumienie cyklu życia projektu przy użyciu najlepszych praktyk i procesów zarządzania projektem
 • Przygotowanie i / lub analiza karty projektu
 • Tworzenie WBS (nośnika kosztów) oraz słownika WBS i  RAM (macierzy odpowiedzialności)
 • Opracowanie budżetu projektu
 • Opracowanie schematu sieci i harmonogramu projektu
 • Zrozumienie podstaw EVM (Zarządzanie zyskaną wartością)
 • Opracowywanie planów zarządzania ryzykiem oraz planów reagowania ryzyka

Kurs jest podzielony na 4 moduły:

 • Ramy i integracja zarządzania projektami
 • Kompleksowe Zarządzanie Projektem
 • Zarządzanie czasem i kosztami projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie