Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Równoległa strategia montażu w zakładach Maserati

2 modele, 1 linia, niesłychana precyzja

Maserati jest jednym z najbardziej prestiżowych producentów samochodów sportowych na świecie. Maserati to coś więcej niż tylko symbol elegancji i stylu, Maserati stało się prestiżowym symbolem włoskiej technologii i nowoczesności.
 
Przy opracowywaniu strategii produkcyjnej dla dwóch swoich najbardziej luksusowych samochodów, Quattroporte i Ghibli, Maserati podjęło współpracę z Comau Robotics, aby rozwijać innowacyjne rozwiązania zrobotyzowane w oparciu o roboty przegubowe i zaawansowane aplikacje czy skomplikowane operacje, które można w pełni zautomatyzować z niezwykłą precyzją. Co więcej, jej zaawansowana elastyczność oznacza, że linia może być zaprogramowana tak, aby automatycznie określić, czy część należy do Quattroporte czy Ghibli, a także może produkować jeden z dwóch modeli zarówno w przepływie ciągłym, w zależności od potrzeb produkcyjnych.

 
 

Cele klienta

 • równoległa produkcja kilku modeli w ciągłym przepływie, bez przerw
 • Całkowita automatyzacja: od spawania i montażu podkomponentów do zgrzewania kołków czy zawijania krawędzi karoserii
 • Sekwencja przetwarzania przy jednoczesnym spawaniu i montażu
 • Ekstremalne precyzja i dokładność

Ukierunkowane rozwiązania

 • 82 roboty Comau
 • Integracja między liniami obróbki metalowej, a montażowymi
 • W pełni zautomatyzowane, równoległe wielo-modelowe rozwiązanie produkcyjne
 • Pełna elastyczność produkcji jednego lub obu modeli na żądanie
 • Kompleksowe testy i kontrola w celu zagwarantowania standardów jakości Maserati

Wynik

 • Poprawione czasy produkcji i pełna koordynacja procesów manualnych i automatycznych
 • Jednoczesna obróbka części i sub-elementów w modelach z różnymi detalami i długości podwozia
 • Optymalny 316-sekundowy czas cyklu w fazie obróbki blach
 • 4,785 miejsc zgrzewu dla każdego modelu: 3702, z nich wykonywanych w fazie obróbki blachy, 2,677 na nich wykonywane w pełni automatycznie
 • Automatyczne zastosowanie 190 nitów i 243 zgrzewów kołkowych dla każdego modelu
 • 66 metrów kleju pół-strukturalnego rozłożonego przez roboty (13 metrów rozłożone ręcznie)
 • Zdolności produkcyjne na 50.000 luksusowych pojazdów rocznie

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field

Call us

invalid field

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field