Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Funkcjonalności oprogramowania

Automatyczna identyfikacja obciążenia: automatyczna identyfikacja obciążenia w celu optymalizacji ruchów robota

Wykrywanie kolizji: zatrzymanie awaryjne robota w przypadku kolizji, aby chronić sprzętu i wyposażenia

Synchronizacjia ruchów: skoordynowane i jednoczesne zarządzanie kilkoma robotami i pomocniczymi osiami (slider, kleszcze zgrzewalnicze, pozycjonery i inny sprzęt)

Śledzenie przenośników i czujników: śledzenie części będących w ruchu na przenośnikach liniowych i kołowych. Precyzja w odwzorowaniu danej ścieżki za pomocą różnych typów czujników zewnętrznych.

Technologia Joint Soft Servo: zdolność poszczególnych osi robota do poddania się siłom zewnętrznym, w razie gdy wymaga  tego dane zastosowanie.

Strefy ograniczające pracę robota: możliwość wyznaczenia stref ograniczających pracę robota

Dokładność absolutna: algorytm adaptacji rzeczywistej kinematyki do modelu matematycznego zaprogramowanego w trybie offline.

Robosim Pro: programowanie 3D w trybie off- line

 
 

Oprogramowanie aplikacyjne

Szeroka gama pakietów oprogramowania aplikacyjnego, będąca w stanie zarządzać najczęściej stosowanymi procesami technologicznymi. Każdy pakiet zawiera graficzny interfejs użytkownika na wisiorku uczącym robota, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie parametrów procesu, dostosować proces / zachowanie i status monitora procesu oraz urządzeń.

SmartRivet: Biblioteka SmartRivet jest oprogramowaniem, które obsługuje systemy nitowania. Biblioteka SmartRivet dostarcza zestaw instrukcji technologicznych do pełnej obsługi procesu, gotowy do wykorzystania w programie użytkowym. Nie są wymagane integracje z instrukcjami procesu, ani napisanie kodu programowania.

SmartIP Interpress: oprogramowanie SmartIP obsługuje cały proces między prasami. W konkretnym zastosowaniu SmartIP umożliwia zarządzanie następującymi cyklami z bardzo zgrabnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

  • Cykle transferu między prasami
  • Cykle ładowanie linii ze stołów centrujących
  • Cykle rozładowywania linii ze stołu lub maty
  • Cykle przekazania detalu z jego odwróceniem
  • Cykle z przeniesieniem części na stół pośredni
  • Cykle podwójnego podniesienia i podwójnego odłożenia
SmartTool Change: jest to oprogramowanie do zarządzania systemami zmiany narzędzia. Za pomocą aplikacji komputerowej dostarczonych przez COMAU użytkownik wybiera urządzenia do zarządzania i generuje specyficzną aplikację software’ową dla swojej własnej konfiguracji. Aplikacja ta zawiera zestaw instrukcji technologicznych dla całkowitego zarządzania procesem, które są już gotowe do zastosowania w programie użytkowym. Nie jest już potrzebne uzupełnianie instrukcji procesu poprzez pisanie kodu programu.


SmartStud: jest to narzędzie do zarządzania systemami zgrzewania kołkowego. Ta aplikacja obsługuje wiele systemów zgrzewania kołowego i najczęstsze rodzaje sieci przemysłowych. Aplikacja SmartStud zawiera zestaw instrukcji technologicznych dla pełnego procesu obsługi, gotowych do wykorzystania w programie użytkowym.  Nie jest już potrzebne uzupełnianie instrukcji procesu poprzez pisanie kodu programu.

SmartArc: SmartArc zawiera dedykowane oprogramowanie aplikacyjne, przy czym operator jest w stanie ustawić wszystkie parametry spawania i zarządzać całym systemem z wisiorka uczącego, za pomocą dedykowanego interfejsu użytkownika

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field

Call us

invalid field

Write us

* field required

invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
invalid field
According to Russia Federal Law 242FZ, Russian citizens data will be managed only in Russia invalid field
invalid field
invalid fieldinvalid field

lan​