Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Companies & Professionals

Podstawy zarządzania projektami

Ten kurs został stworzony dla każdego zatrudnionego w dziale zarządzania projektami (zarówno kadry menedżerskiej jak i członków zespołów projektowych).

Czas trwania: 16 godzin

Cel główny: Kurs ma rozwijać wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w projektach. Warunkiem koniecznym jest ukończenie Podstaw Zarządzania Projektami w pierwszej kolejności.

Cele pośrednie:

  • Planowanie zarządzania ryzykiem
  • Identyfikowanie ryzyka w projekcie
  • Przeprowadzanie analizy ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w trakcie realizacji projektu