Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Companies & Professionals

PME – podstawy zarządzania projektami

Ten kurs został stworzony dla każdego zatrudnionego (na każdym poziomie zaszeregowania), który z powodów służbowych pracuje bezpośrednio z projektami lub współpracuje z nimi pośrednio.

Czas trwania: 2 dni

Zawiera: 15 PDU (Profesjonalne Punkty Rozwoju) lub godzin lekcyjnych

Cel główny: Kurs ma rozwijać zrozumienie środowiska projektowego i ulepszać zdolności rozpoczynania procesu zarządzania projektem.

Cele pośrednie:

  • Zrozumienie środowiska projektu
  • Przygotowanie i/lub analiza Karty Projektu
  • Tworzenie WBS (nośnika kosztów) oraz słownika WBS i  RAM (macierzy odpowiedzialności)
  • Opracowanie budżetu projektu
  • Opracowanie schematu sieci i harmonogramu projektu
  • Zrozumienie podstaw EVM (Zarządzanie zyskaną wartością)